Calculadora gestacional

Calculadora gestacional

Datació

  • Data de la última regla
  • Data de l'exploració
  • Primer Trimestre

    • CRL
      (eg)
    • TN

Pes fetal estimat i percentil

Sexe fetal


Doppler fetal


Doppler d'artèries uterinesCap de les parts implicades en el desenvolupament d'aquest software es responsabiliza de possibles errors i / o mal funcionament del mateix; ni de les conseqüències derivades del seu ús. Tots els resultats han de ser verificats i interpretats per un professional sanitari especialista.