Protocols

S’inclouen en aquesta secció una sèrie de protocols clínics de maneig de condicions habituals en medicina i teràpia fetal. S’han desenvolupat fonamentalment en base a l’evidència científica, com a producte d’una revisió bibliogràfica exhaustiva, i en alguns aspectes concrets en l’experiència clínica de la Unitat de Medicina Fetal de l’Hospital Vall d’Hebron.

Aquests protocols poden ser d’especial utilitat per a consulta per part de professionals involucrats en el seguiment d’aquests casos, però han de ser analitzats amb prudència quan s’apliquen en un àmbit diferent al d’un centre especialitzat. Així mateix, no han estat dissenyats com a informació per a pacients, i per a la seva correcta comprensió és imprescindible disposar d’una formació mèdica especialitzada.