Patología fetal

La Unitat de Medicina Fetal tracta la patologia pròpia del fetus (malformacions, infeccions, transfusions fetals entre bessons, etc.) mitjançant l’ecografia obstètrica avançada, la neurosonografia i l’ecocardiografia. Un dels elements de més interès és la cirurgia fetal, en especial en els casos de transfusió fetal entre bessons, amb resultats molt bons.

La comunicació fluïda amb la Unitat de Neonatologia, Genètica, Radiologia pediàtrica i les diferents àrees pediàtriques és clau per poder oferir la millor atenció a les gestants.

Clínica de gestació monocorial i múltiple

Realitzem seguiment de gestacions monocorials, tant complicades com no complicades, amb possibilitat de realització de tècniques invasives de diagnòstic i tractament.

Clínica de cardiologia fetal

A la clínica de Cardiologia Fetal es realitza el seguiment de la patologia cardiològica congènita, de manera conjunta des de l’àrea de Medicina Fetal i Cardiologia Pediàtrica.

Clínica de patologia i teràpia fetal

Es realitza seguiment i maneig durant la gestació, part i puerperi de tot tipus de patologia fetal, amb possibilitat de realització de tècniques invasives de diagnòstic i tractament.

A l’Hospital Vall d’Hebron es realitzen totes les tècniques de cirurgia fetal disponibles: cirurgia de les complicacions de la gestació monocorial, cirurgia de l’hèrnia diafragmàtica, col·locació de drenatges fetals, amb menció especial del programa de tractament prenatal del mielomeningocele mitjançant cirurgia intrauterina.