Diagnòstic prenatal i ecografia obstètrica

Clínica de ecogràfica obstètrica

Dotada dels aparells més sofisticats, l’ecografia obstètrica és un dels elements de suport per a totes les altres línies d’actuació de l’especialitat. A part de fer els controls obstètrics de creixement fetal, es fa l’estudi morfològic en la setmana 20, per tal de detectar qualsevol tipus de malformació fetal (diagnosticable en aquest moment).

• Ecografies de cribratge: Ecografia del primer trimestre, ecografia morfològica de gestants de baix risc que realitzen el seguiment de la gestació en el seu centre d’atenció primària i controls ecogràfics de les gestants que requereixen seguiment en l’àmbit hospitalari però en les que el fetus no presenta anomalies. També es realitzen les ecocardiografies de cribratge en gestants amb indicació de ecocardiografia sense cardiopatia diagnosticada i el cribratge matern de risc prematuritat i preeclàmpsia (mesurament de longitud cervical i artèries uterines).

• Patologia de annexos uterins: Seguiment ecogràfic de gestants amb sospita de patologia annexial que pugui complicar la gestació: tumoracions annexials, acretisme placentari, placenta prèvia.

Clínica d'interrupció de la gestació

• Programa d’interrupció legal de l’embaràs (ILE): en els casos amb defecte congènit detectat i que compleixen els supòsits de la llei d’interrupció. Compta amb el suport d’un equip de psicòlegs / es.

• Programa d’assessorament reproductiu post ILE: Consulta conjunta obstetres especialistes en medicina fetal i l’assessor genètic, en la qual es confirma l’anomalia, la seva vinculació, el risc de recurrència i el maneig adequat per a una futura gestació. S’informa de les diferents alternatives reproductives.

Clínica de isoimmunització i patologia del primer trimestre

Es realitzen tots els procediments invasius (amniocentesi, biòpsia de còrion, cordocentesi) necessaris per a aquests estudis. També inclou la valoració, estudi i seguiment de gestants amb infeccions de possible transmissió vertical (grup TORCH) i l’assistència a les isoimmunitzacions (diagnòstic, seguiment i tractament amb transfusió fetal intrauterina a en els casos d’anèmia severa).

Clínica de diagnòstic prenatal

& Totes les accions dirigides a la detecció de defectes congènits. Inclou l’assessorament genètic prenatal en parelles de risc per antecedent previ (familiar o propi) i la valoració dels estudis necessaris per al risc de cromosomopatia derivat del cribratge bioquímic, ecogràfic o combinat.